BOOK NOW
bg   en   ru  
+359 878 963 923, +359 876 487 112

Новини

Проект: Административен договор за БФП № BG16RFOP002 - 2.089-2967-C01 за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500
000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия,
реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: СИРИУС-49 ЕООД

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв.
национално съфинансиране Н/П.

Начало: 31.08.2021г.
Край: 30.11.2021г.
SIRIUS RESIDENCE SHIP SIRIUS