BOOK NOW ТОП ОФЕРТИ
bg   en   ru  
За резервации
+359 878 963 923, +359 876 487 112
siriusbeach@gmail.com

Външен басейн с БИО ТЕРМАЛНА МИНЕРАЛНА вода

БАСЕЙНИТЕ В СПА ЦЕНТЪРА НА "СИРИУС БИЙЧ" СЕ ЗАХРАНВАТ ИЗЦЯЛО С БИО ТЕРМАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ ИЗТОЧНИКА, РАЗПОЛОЖЕН В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ 

 
Експертна Балнеологична оценка на минерална вода от „сондаж №Р-2х“, Район „Североизточна България“ – област Варна, област Добрич и област Шумен, намиращ се в източната част на к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр.Варна
 
Минералната вода от „сондаж №Р-2х“ район „Североизточна България“ – обл. Варна, обл. Добрич и обл. Шумен, намиращ се в източната част на к.к. Св. Св. Константин и Елена на 100 м от хотел Сириус Бийч /непосредствено до плажната ивица/ се характеризира като хипертермална, минерализирана – с обща минерализация 596 мг/л, хидрокарбонатна натриево-калциево-магнезиева вода, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване, съгласно Протокол №212 от 15.08.2016г. на Специализирана лаборатория за анализ на минералните води към Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД гр.София и Протокол №ЛИК-П 1950 от 27.07.2016г. на Лабораторен  Изпитвателен Комплекс/ЛИК/ при Регионална Здравна Инспекция /РЗИ/ Варна.
 
Показателите от микробиологичното изледване /Протокол №ЛИК-П 1950 от 01.08.2016г. на Лабораторен Изпитвателен Комплекс/ЛИК/ при РЗИ Варна/ са в границите на нормите за минерални води. Съгласно Протоколи за контрол на радиологичните показатели на вода № W 435a и № W 435b от 24.11.2016г. на Орган за контрол от вид А при Национален център за радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/, радиологичните показатели съответстват на изискванията посочени в Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр.79 от 1987г., посл. изм. бр.70 от 2004г.).
 
Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода от „сондаж №Р-83х“, се определят от нейната минерализация и наличието на хидрокарбонатни, калциеви, натриеви и магнезиеви йони, и от наличието на метасилициева киселина в колоидално състояние. На база на физико-химичния анализ и проведените проучвания с минералната вода, използвана в СПА център Сириус Бийч, к.к. Св. Св. Константин и Елена е установено, че тя е благоприятна за:

Външно балнеолечение и балнеопрофилактика при следните заболявания:
 • опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания - артрити, спондилоартрити, артроза, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит и др.);
 • периферната нервна система ( дископатии, радикулити, плексити и др.);
 • ортопедични и травматологични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния);
 • кожни (хронични неспецифични дерматити, атопични дерматити и др.);
 • гинекологични (хронични неспецифични аднексити и др.).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ за външно балнеолечение:
 • Специфични заболявания
 • Онкологични заболявания
 • Инфекциозни заболявания
 • Заболявания в остър стадий и декомпенсирана функция на органи и системи
 • ХИБС – ритъмни нарушения
 • Епилепсия
Минералната вода може да бъде използвана за хигиенни и спортни-рекреационни цели след съответното темпериране.

Състав на минералната вода:
 
Аниони    
Флуор (F) mg/l 0,43
Хлориди (Cl) mg/l 64,41
Сулфати (SO4) mg/l 36,21
Карбонати (CO4) mg/l < 6,00
Хидрокарбонати (HCO3) mg/l 328,48
Нитрати (NO3) mg/l < 1,00
Диазотен оксид (NO2) mg/l < 0,05
Катиони    
Амоний (Nh4) mg/l < 0,05
Литий (Li) mg/l < 0,05
Натрий (Na) mg/l 49,24
Калий (K) mg/l 5,49
Калций (Ca) mg/l 53,11
Магнезий (Mg) mg/l 32,83
Желязо – общо (Fe) mg/l 0,05
Манган (Mn) mg/l 0,01
Микроелементи    
Алуминий mg/l 0,07
Арсен mg/l < 0,010
Антимон mg/l < 0,005
Кадмий mg/l < 0,005
Хром mg/l < 0,005
Мед mg/l < 0,050
Никел mg/l < 0,005
Олово mg/l < 0,010
Селен mg/l < 0,010
Цинк mg/l 0,067
Барий mg/l 0,084
Бор mg/l 0,233
Характеристики    
Обща минерализация  mg/l 596
pH mg/l 7,79
Електропроводимост µS/cm 694
Сух остатък при 180 C mg/l 386
Метасилициева киселина mg/l 25,55
Сероводород mg/l < 0,05

Балнеологична оценка на минералната вода от Министерство на Здравеопазването
 
 
SIRIUS RESIDENCE SHIP SIRIUS